US DE COOKIES
Utilitzem cookies necessaries de sistema pel correcte funcionament de la web i cookies opcionals de Google Analytics per obtenir estadístiques de visita (sense obtenir dades personales). + Info
Acceptar cookies
Contactar CEI
La investigació clínica és una activitat imprescindible en el desenvolupament de nous fàrmacs, noves pautes de tractament, nous procediments diagnòstics i terapèutics, així com en l'avaluació de nous productes sanitaris.

CEI FIDMAG Germanes Hospitalàries
Att. de Alba Delclòs Miret
Avinguda del Jordà, 8
08035 - BARCELONA

ceic@fidmag.org

Tel +34 93 548 01 05

(És requisit indispensable contactar amb nosaltres abans d'enviar cap documentació en paper)

 

Informació bàsica sobre protecció de dades
FIDMAG - Germanes Hospitalàries
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb la petició. +info
Consentiment de la persona interessada +info
FIDMAG - Germanes Hospitalàries
Política de privacitat

El Comitè d'Ètica de la investigació (inicialment Comitè Ètic d'Investigació Clínica, CEIC) de Germanes Hospitalàries va ser creat l'any 2006, vinculat a l'Hospital de Sant Rafael.

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel que es regulen els assajos clínics amb medicaments, es creen els nous CEI amb Medicaments. Aquest Reial Decret defineix dins els Comitès d'Ètica d'Investigació (CEI) el subgrup de Comitès d'Ètica d'Investigació amb Medicaments (CEIm), otorgant a aquests últims la responsabilitat addicional d'avaluar els assajos clínics amb medicaments i/o productes sanitaris.

 

El nostre CEI ha adaptat la seva normativa interna i els seus procediments normalitzats de treball a la nova legislació i ha passat a denominar-se CEI FIDMAG Hermanas Hospitalarias. A falta d'una normativa específica pels CEI que no avaluen medicaments, la legislació vigent segueix sent l'establerta pel decret 406/2006, de 24 d'octubre del Departament de Salut, pel qual es regulen els requisits i procediments d'acreditació dels comitès d'ètica d'investigació clínica. 

L'any 2018 el CEI FIDMAG Hermanas Hospitalarias ha estat reacreditat per la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el seu ámbit d'actuació està legalment restringit a Catalunya.

Consulta el calendari de reunions 2023 aquí.

 

Presenta un projecte al CEI

 

Membres del CEI

President: José Antonio Larraz Romero

Vicepresidenta: Silvia Sanz Pamplona

Secretari: Joan Soler Vidal

Vocals: Manuel Borrego Reyes

             Fernando Campaña Castillo

             Núria Cau Auñon (DPD)

             Isabel Feria Raposo

             Eladio Fernández Liz

             Rosa Maria Gràcia Gozalo

             Núria Jaurrieta Guarner

             Marta Noguera Güell

             Daniel Peña Jordana

             Anna Carol Pérez Segarra

             Pedro Roy Millán

             Josep Salavert Jiménez

             Manuel Sánchez Pérez

             Anna Serra Mayoral

       

 

  

Pautes per avaluar projectes que utilitzin tecnologies emergents i dades personals - 1.31 Mb AEPD_Guia - 0.64 Mb FAQs recerca i protecció de dades - 0.78 Mb Orientacions per al procés d'anonimització - 0.45 Mb Malentesos en l'anonimització - 1.79 Mb Tractament de dades per recerca - 0.88 Mb Guia d’avaluació dels aspectes derivats de la normativa de Protecció de Dades en projectes de recerca - 0.78 Mb Principi de minimització de dades - 0.21 Mb Reial Decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins d’investig - 0.32 Mb Ordre ECC/1404/2013, de 28 de juny, per la qual es modifica l'annex del RD 1716/2011, de 18 de novembre - 0.15 Mb Ordre SAS/3470/2009, de 16 de desembre, per la qual es publiquen les directrius sobre estudis postautorització de tipus observacional per a medicament - 0.35 Mb Llei 14/2007 de Recerca Biomèdica. - 0.7 Mb Ordre SCO/256/2007 per la qual s'estableixen els principis i les directrius detallades de bona pràctica clínica i els requisits per autoritzar la fabr - 0.17 Mb Reial Decret 1344/2007 pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà. - 0.24 Mb Decret 406/2006 pel qual es regulen els requisits i el procediment d'acreditació dels comitès d'ètica d'investigació - 0.07 Mb Llei 29/2006 de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris - 1.28 Mb Reial Decret 1201/2005, de 10 d’octubre, sobre protecció dels animals usats per a experimentació i altres fins científics. - 0.74 Mb Reial Decret d'assaigs clínics amb medicaments 223/2004 - 0.1 Mb Annex 2 (versió 30 d'abril de 2004): Obtenció del dictament únic en assaigs clínics multicèntrics - 0.21 Mb Aclariments sobre l'aplicació de la normativa d'assaigs clínics amb medicaments d'ús humà a partir de l'1 de maig de 2004 versió núm. 6 maig 2008. - 1.38 Mb Circular 7/2004. Investigacions clíniques amb productes sanitaris. - 0.47 Mb Reglament Unió Europea Assaig Clínics 536-2014 - 0.9 Mb Normes de bona pràctica clínica (Comissió Europea. CPMP/ICH/135/95) - 0.21 Mb Conveni sobre els drets humans i la biomedicina (Conveni d’Oviedo, 1997) - 0.04 Mb Declaració d’Helsinki de l’Associació Mèdica Mundial. Principis ètics per a les investigacions mèdiques en éssers humans (2008) - 0.09 Mb Pautes ètiques internacionals per a la investigació biomèdica en éssers humans (CIOMS i OMS) - 0.35 Mb Pautes ètiques internacionals per a l’evalució ètica d’estudis epidemiològics (CIOMS i OMS) - 0.16 Mb Manual de traducció anglès-espanyol de protocols d'assaigs clínics. Quaderns de la Fundació Dr. Antonio Esteve, número 23 - 1.09 Mb
Formem part de
HH Província Espanya
Contacteu-nos

Avda. Jordà , 8 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 548 01 05
E-mail: fundacio@fidmag.org
Formulari de contacte online 

         

 

Reconeixements a la qualitat i l'excel·lència
Darrera modificació: 30/03/2023